Ctra. Vilassar a Cabrils, s/n
08348 Cabrils
Tel: 93.750.88.56
Fax: 93.750.89.53
E-mail:
allic@allic.org
 
Home Avís legal
Qualitat analítica   ·  L'acreditació
Qui som
Què fem
El laboratori
Qualitat analítica
Servei extern
Notícies

L'Acreditació és el reconeixement d'un sistema de qualitat dins el qual es realitzen totes les activitats d'una manera uniforme i controlada; d'obligat compliment pels Laboratoris de control oficial d'aliments (Reial Decret 1397/95).

L'Acreditació determina la competència tècnica del Laboratori i assegura l'imparcialitat, independència i integritat en la realització dels assaigs. En la norma ISO/IEC 17025 es descriuen els requisits que els laboratoris d’assaig i calibratge han de complir si desitgen demostrar que disposen d’un sistema de gestió de la qualitat, que són tècnicament competents i que són capaços de produir resultats tècnicament vàlids.

ENAC (“Entidad Nacional de Acreditación”) és l’organisme acreditador que ens avalua mitjançant auditories.


 

El laboratori està ACREDITAT per ENAC segons la Normativa Europea ISO17025 per la realització d'anàlisi químiques i microbiològiques de llet i productes lactis . (Acreditació nº 222/LE472).

Reconegut i acreditat (nº299) per la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya.

Registrat a la Direcció General de Salut (R6-118-98) de la Generalitat de Catalunya

 Pujar