Ctra. Vilassar a Cabrils, s/n
08348 Cabrils
Tel: 93.750.88.56
Fax: 93.750.89.53
E-mail:
allic@allic.org
 
Home Avís legal
Presentació  ·  Objectiu bàsic  ·  Estructura organitzativa
Qui som
Què fem
El laboratori
Qualitat analítica
Servei extern
Notícies

L'Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC), basa la seva principal activitat en la gestió del Laboratori Interprofessional Lleter.

L'ALLIC es regeix per l'Assemblea General que està formada el 50% per representants del Gremi d'Indústries Làcties de Catalunya i el 50% per representants de les diverses Organitzacions Agràries de Productors de Catalunya.

Aquesta es reuneix de forma ordinària dos cops l'any, i assigna la seva representació a la junta directiva.

 

 Composició de la Junta

President

Un representant en alternancia entre:
el Gremi d'Indústries Làcties de Catalunya
i les diverses Organitzacions Agràries de Productors de Catalunya

Secretari

Un representant del sector

Vocals

6 Representants del sector Àrees bàsiques del laboratori

Gerent i Director Tècnic Sra. Anna Jubert direcciotecnica@allic.org
Unitat Qualitat Sra. Marta Galbany unitatqualitat@allic.org
Administració Sra. Montse Guardiola administracio@allic.org
Dept. Informàtic Sr. Francesc Faurat allic@allic.org
Atenció Client atencioclient@allic.org

 


Pujar