Ctra. Vilassar a Cabrils, s/n
08348 Cabrils
Tel: 93.750.88.56
Fax: 93.750.89.53
E-mail:
allic@allic.org
 
Home Avís legal
Presentació  ·  Objectiu bàsic  ·  Estructura organitzativa
Qui som
Què fem
El laboratori
Qualitat analítica
Servei extern
Notícies

L'objectiu essencial de l'activitat del Laboratori Interprofessional Lleter consisteix en determinar la qualitat de la llet en origen, arbitrant entre productors i industrials làctics pel pagament per qualitat segons les indicacions que en cada moment determini la legislació vigent.

Els paràmetres analitzats per determinar la qualitat són els que fixi l'interprofessió en cada moment i poden ser paràmetres obligatoris fixats per la legislació vigent i paràmetres higiènico-sanitaris que incideixin en el rendiment de la producció i en la transformació de productes làctics.

El Laboratori Interprofessional ha de generar una base rigorosa de dades tècniques que serveixin com a suport fiable per les competències pròpies de l'interprofessió i contribueixin a un millor coneixement del sector podent desenvolupar mesures que permetin promoure la millora de la qualitat de la llet.