Ctra. Vilassar a Cabrils, s/n
08348 Cabrils
Tel: 93.750.88.56
Fax: 93.750.89.53
E-mail:
allic@allic.org
 
Home Avís legal
Qui som
Què fem
El laboratori
Qualitat analítica
Servei extern
Notícies

L'ALLIC va crear aquest servei l'octubre de 1.994.

L'objectiu d'aquest Servei Extern ha estat des del principi, el d'apropar els serveis que ofereix el Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya a tot el Sector Lleter. Donar a conèixer els diferents serveis i mostrar amb dades reals la seva vàlua tècnica.

Coneixedors de la realitat del Sector, a través dels ramaders i de la indústria làctia, hem anat definint els trets bàsics del funcionament d'aquest servei. Entre les activitats portades a terme pel Servei Extern cal destacar:

a) Una atenció especial a les consultes referides a resultats analítics i serveis del laboratori.

b) Realització de visites tècniques a les explotacions lleteres, contrastant les dades analítiques.

c) Seguiments de les mostres de qualitat de llet crua i control lleter, per recollir possibles incidències, corregint mostres atípiques, males preses o mostres en mal estat.

d) Es fan xerrades tècniques a diferents comarques, per presentar el programa d'activitats del laboratori i recollir els suggeriments dels assistents.

e) Promou visites tècniques al laboratori lleter, per part del Sector Productor e Industrial.

f) Realitza inspeccions de cisternes per observar la recollida de llet i la presa de mostres, així com la supervisió del transport de mostres.

g) En l'apartat d'indústries làcties, destacant les formatgeries, on s'estableixen els punts crítics i es fan controls de qualitat dels productes elaborats.


Pujar