Alimentació Animal

Home / Alimentació Animal

 

 

Alimentació Animal

 

NOVA ANALÍTICA DE RACIONS UNIFEED I ENSITJATS DE VACA

L’ALLIC inicia l’analítica de racions d’UNIFEED i ENSITJATS de VACA amb la tecnologia NIR (Espectroscòpia d’infrarojos proper). L´aparell ha estat calibrat a partir de l’analítica de mostres de diferents matrius (unifeed, blat de moro, blat, ordi, sorgo, ray-grass, triticale…) per la via humida (mètodes de referència).

No obstant això, degut a la naturalesa de la mostra (falta d’homogeneïtat de la presa de mostra) i de la tecnologia de l’analítica via NIR, els resultats s’han de considerar com a predictius.

L’ALLIC per tal de poder donar el servei complet, ha establert un conveni de col·laboració amb el laboratori ELAB (amb seu a VIC) de manera que els paràmetres que surtin fora de rang i/o les matrius que no es poden analitzar per NIR – ensitjats i unifeeds massa humits, PINSOS I MATÈRIES PRIMES (cereals, gra …) – l’ALLIC les enviarà a ELAB per analitzar per via humida.

 

ENVIAMENT DE MOSTRES

Per a l’enviament de les mostres recollides per l’explotació, es poden utilitzar les vies habituals de la recollida de les mostres de llet:

  • A través del xofer del centre làctic. El xofer ho deixaria al centre làctic, juntament amb les mostres de llet i d’allà a l’ALLIC.
  • Es poden deixar directament a qualsevol punt de recollida diària de l’ALLIC (Cooperativa Camp d’Olot, Coop. de Vallfogona, pinsos Sanky/PIBAR .. )
  • A través dels controladors del Control Lleter

 

PRESA DE MOSTRES I IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

La mostra a analitzar ha de ser representativa. S’aconsella agafar mostres de diferents punts del silo, i dipositar-la en una bossa que tanqui bé, per exemple bosses amb tancament zip.

La quantitat de mostra necessària és de 1-1.5 Kg.

Les mostres seran analitzades per via NIR. Els resultats es donaran com a màxim a les 24h de la seva recepció, exceptuant les mostres rebudes els divendres nit que es realitzaran el dilluns al matí. Si els resultats de NIR surten fora dels rangs establerts, la mostra s’enviarà analitzar per via humida, a no ser que el client ens hagi especificat el contrari. El termini d’entrega d’aquests resultats serà de 7 dies laborables

BOSSA TANCADA I IDENTIFICADA:

NOM DE L’EXPLOTACIÓ:

FACTURAR A :

TIPUS DE MOSTRA:

UNIFEED
ENSITJATS BLAT DE MORO RAYGRASS
BLAT SORGO
ORDI TRITICALE
MATÈRIA PRIMA
PINSO