Alimentació Animal

Home / Alimentació Animal

Alimentació Animal

Servei d’analítica de racions d’UNIFEED i ENSITJATS de VACA amb la tecnologia NIR (Espectroscòpia d’infrarojos proper). L´aparell ha estat calibrat a partir de l’analítica de mostres de diferents matrius (unifeed, blat de moro, blat, ordi, sorgo, ray-grass, triticale…) per la via humida (mètodes de referència).