Programes de millora genètica – Control lleter

Home / Programes de millora genètica – Control lleter

Programes de millora genètica – Control lleter

En el DECRET 335/2006 (DOGC nº4714 – 07/09/2006), es crea el Centre de control lleter de Catalunya i es designa el Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya com a Laboratori autonòmic del control lleter oficial.

Consisteix en la comprovació sistemàtica de la quantitat de llet produïda i els seus components. Permet comprovar quins són els millors animals de l’explotació (capaços de transmetre gran capacitat de producció als seus descendents), estimar el grau d’aprofitament de l’alimentació de la seva explotació, conèixer el recompte de cèl·lules somàtiques a nivell individual, i eliminar els animals que mostres baix rendiment quantitatiu i qualitatiu de llet.

RECOLLIDA DE MOSTRES

  • L’ALLIC disposa d’un servei únic i exclusiu de presa de mostra. El material necessari subministrat:
  • Flascó d’un sol ús
  • Conservant bactericida “bronopol”
  • Etiquetes identificatives de codi de barres (codi de barres específic per cada animal amb el número d’estable i nº genealògic)
  • Material complementari per al transport de les mostres (per a més informació, podeu consultar el MATERIAL clicant aquí).
  • Recollida de mostres diària en els diferents nuclis de control lleter de les A.F. Frisona de Catalunya (FEFRIC) (la presa de mostra individual en cada explotació ramadera i una vegada al mes la realitza un controlador oficial de l’Assoc. Frisona corresponent).

ANÀLISIS

ANÀLISI FÍSICO-QUÍMICS : els paràmetres que s’analitzen són:

  • Composició físico-química (equip MilkoScan™): greix, proteïna, lactosa i extracte sec magre (ESM)

ANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES : els paràmetres que es realitzen són:

  • Recompte total de cèl·lules somàtiques (equip Fossomatic™)

ANÀLISIS COMPLEMENTÀRIES

ANÀLISI DE CETOSI

La CETOSI és principalment una patologia postpart. És un estat metabòlic induït per una elevada demanda energètica de la vaca en conjunció amb una baixa disponibilitat de precursors de glucosa. Es dóna quan l’energia de sortida (producció de llet) és massa elevada en comparació amb l’energia d’entrada (alimentació per pinso + reserves de greix). Quan l’aportació d’energia de les reserves de greix és excessiu, la relació de greix i glucosa al fetge és massa elevada, i s’excreta acetona i beta hidroxil butirat (BHB) com a residu.

Els animals afectats poden mostrar signes més o menys específics, com són la pèrdua de la gana, disminució de la producció, femtes seques i també simptomatologia nerviosa (cetosi clínica). Però un dels principals problemes per poder “valorar la cetosi“ és que la majoria de vegades els animals no presenten símptomes aparents, és la cetosi que anomenem subclínica. Per tant per poder “valorar” l’impacte de la cetosi en el ramat s’han de realitzar probes específiques per al seu diagnòstic i no només valorar la simptomatologia clínica.

La cetosi CLIÍNICA i/o SUBCLÍNICA estan associades amb un elevat risc de fracàs reproductiu, metritis, desplaçament de abomàsum, i mastitis.

L’ALLIC realitzarà el paràmetre BHB a les mostres individuals de control lleter. Per a aquesta anàlisi, s’utilitza el mateix aparell que per a l’anàlisi de la composició físico-química, el Milkoscan que utilitza la TÈCNICA IR PER TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR).