La problemàtica del perclorat i el clorat

Home / Notícies / La problemàtica del perclorat i el clorat

El clorat i el perclorat són anions de sals de clor, derivades respectivament de l’àcid clòric i de l’àcid perclòric, que poden estar presents en els aliments com a contaminants.

FONT: acsa brief. La problemàtica del perclorat i el clorat. Departament de Salut. Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Octubre 2019 #17

Article en PDF