Entrades il·legals en explotacions ramaderes

Home / Notícies / Entrades il·legals en explotacions ramaderes

En relació als episodis recents d’entrades il·legals en explotacions ramaderes per part de grups animalistes, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha elaborat un tríptic de recomanacions pels ramaders en cas de produir-se aquest tipus d’entrades.

Aquestes entrades il·legals suposen un risc greu per la bioseguretat i el benestar dels animals.

FONT: http://acsa.gencat.cat/ca/detall/noticia/Recomanacions-en-cas-dentrades-illegals-a-explotacions-ramaderes

Document en PDF