Anàlisi de potabilitat de l’aigua

Home / Anàlisi de potabilitat de l’aigua

 

Anàlisi de potabilitat de l’aigua

El 80% de la ingesta diària d’una vaca en producció està constituïda per aigua. Per aquesta raó, és fonamental assegurar als animals una aigua en quantitat suficient i de qualitat adequada.

Per a produir llet de qualitat, és fonamental que l’aigua utilitzada per a la neteja i desinfecció de les instal·lacions de munyida, lleteria i de tots els materials que entren en contacte amb la llet, sigui potable, ja que ens pot influir sobre la qualitat higiènica de la llet .

Una aigua no potable és un factor agreujant de mamitis i de recomptes elevats de cèl·lules somàtiques, disminuint les defenses de les vaques lleteres.

L’aigua pot contaminar les superfícies, durant la neteja dels circuits de llet i dels mugrons.

La qualitat de l’aigua es pot valorar mitjançant anàlisis específiques que avaluïn la:

  • qualitat organolèptica
  • qualitat microbiològica
  • qualitat química