Preus Serveis Aigua Granja

Home / Preus Serveis Aigua Granja

ANÀLISI AIGUA


PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
MICROBIOLOGIA EC-C (E. coli, Coliformes) 11,65 €
MICROBIOLOGIA (E. coli, Coliformes, Enterococs fecals, Clostridium perfringens) 25,35 €
FÍSICO-QUÍMIC BÀSIC (pH, Conductivitat, Amoni, Nitrats, Nitrits) 27,23 €
ANÀLISI SENSORIAL (Olor, Sabor, Terbolesa, Color) 18,96 €
Clor lliure residual i combinat 4,23 €