Preus Serveis Aigua Granja

Home / Preus Serveis Aigua Granja

ANÀLISI AIGUA


PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
MICROBIOLOGIA EC-C (E. coli, Coliformes) 10,78 €
MICROBIOLOGIA (E. coli, Coliformes, Enterococs fecals, Clostridium perfringens) 21,13 €
FÍSICO-QUÍMIC BÀSIC (pH, Conductivitat, Amoni, Nitrats, Nitrits) 25,00 €
ANÀLISI SENSORIAL (Olor, Sabor, Terbolesa, Color) 17,04 €
Clor lliure residual i combinat 3,80 €