Preus Serveis Aigua Granja

Home / Preus Serveis Aigua Granja

ANÀLISI AIGUA


PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
MICROBIOLOGIA EC-C (E. coli, Coliformes) 12,12 €
MICROBIOLOGIA (E. coli, Coliformes, Enterococs fecals, Clostridium perfringens, Aerobis a 22ºC) 29,94 €
FÍSICO-QUÍMIC BÀSIC (pH, Conductivitat, Amoni, Nitrats, Nitrits) 28,32 €
FÍSICO-QUÍMIC BÀSIC (pH, Conductivitat, Amoni, Nitrats, Nitrits) + ANÀLISI SENSORIAL (Olor, Sabor, Terbolesa, Color) 32,95 €
Clor lliure residual i combinat 2,20 €