Preus Alimentació Animal

Home / Preus Alimentació Animal

ALIMENTACIÓ ANIMAL


ENSITJATS I RACIONS UNIFEED (NIR) – VACA

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Unifeed:  MS,PB,FB, FND, FAD, cendres, MIDÓ 15,55 €
Ensitjat de blat de moro/Moresc/Panís: MS,PB,FB, FND, FAD, cendres, MIDÓ, pH 15,55 €
BLAT/ORDI i BLAT i ORDI: MS,PB. pH 15,55 €
Ensitjat Raygrass/SORGO: MS,PB,FB, FND, FAD,  pH 15,55 €
Alimentació Animal: Ensitjat Triticale: MS,PB,FB, FND, FAD, pH 15,55 €

 

ENSITJATS I RACIONS UNIFEED (VIA HUMIDA) – VACA, CABRA I OVELLA

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
pH 3,00 €
Humitat 103ºC /matèria seca 7,00 €
Humitat 87ºC /matèria seca 7,00 €
Proteïna bruta (PB) 11,85 €
Cendres brutes 7,40 €
Fibra bruta (FB) 11,70 €
Fibra àcid detergent (FAD) 13,80 €
Fibra neutre detergent (FND) 21,40 €
Greix sense hidròlisi (Greix brut) 9,35 €
Greix amb hidròlisis àcida prèvia 20,35 €
Midó 21,95 €

 

 

PINSOS I MATÈRIES PRIMERES

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Humitat 103ºC /matèria seca 7,00 €
Proteïna bruta (PB) 11,85 €
Cendres brutes 7,40 €
Fibra bruta (FB) 11,70 €
Fibra àcid detergent (FAD) 13,80 €
Fibra neutre detergent (FND) 21,40 €
Greix sense hidròlisi (Greix brut) 9,35 €
Greix amb hidròlisis àcida prèvia 20,35 €
Midó 21,95 €
Clorurs 13,00 €
Cendres insolubles en HCl 15,55 €
Sucres Totals 22,45 €

 

 

ALTRES PARÀMETRES: MINERALS

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Minerals: fòsfor 18,00 €
Minerals: calci 19,20 €

 

 

 ALTRES PARÀMETRES: AFLATOXINES

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Aflatoxines Totals  (ELISA) (límit de detecció 1 ppb). * 20,40 €
Ensitjats Aflatoxina B1 (presència/Absència) 20,40 €
Ensitjats Aflatoxina B1 (HPLC) 112,77 €

*En mostres d’ensitjat, només es pot fer aflatoxina total mirant pres/abs o bé anar a buscar les específiques (OCRA, FUMO, Etc). En el cas de fer aflatoxina, si surt positiu, s’ha de confirmar per HPLC. No poden fer per ELISA perquè hi ha interferència. Apart, s’ha de fer l’anàlisi de matèria seca per fer qualsevol d’aquestes anàlisis.

 

 

PARÀMETRES HIGIÈNICS (MICROBIOLÒGICS)
(Matèries primeres, pinsos, farratges, premescles)

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Aerobis mesòfils (35ºC) 12,25 €
Coliforms Totals 12,25 €
Escherichia Coli 14,80 €
Enterobactèries Totals 12,25 €
Salmonel·la spp. 16,60 €
S. coagulasa positius 18,09 €
Fongs i llevats 12,25 €
Clostridium Perfingens 21,40 €
Clostriduim sulfit reductors 12,25 €

 

(NOTA: per a qualsevol paràmetre que no està a la llista, us podeu posar en contacte amb nosaltres)

Per a qualsevol consulta, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu atencioclient@allic.org