Preus Alimentació Animal

Home / Preus Alimentació Animal

ALIMENTACIÓ ANIMAL


ENSITJATS I RACIONS UNIFEED (NIR) – VACA

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Unifeed: MS, PB, FB, FND, FAD, cendres, MIDÓ 16,00 €
Ensitjat de blat de moro/Moresc/Panís: MS, PB, FB, FND, FAD, cendres, MIDÓ 16,00€
BLAT/ORDI i BLAT i ORDI: MS, PB 16,00 €
Ensitjat Raygrass/SORGO: MS, PB, FB, FND, FAD 16,00 €
Alimentació Animal: Ensitjat Triticale: MS, PB, FB, FND, FAD 16,00 €

ENSITJATS I RACIONS UNIFEED (VIA HUMIDA) – VACA, CABRA I OVELLA

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
pH 6,40 €
Humitat 103ºC /matèria seca 7,40 €
Humitat 87ºC /matèria seca 7,40 €
Proteïna bruta (PB) 12,40 €
Cendres brutes 7,80 €
Fibra bruta (FB) 12,25 €
Fibra àcid detergent (FAD) 14,45 €
Fibra neutre detergent (FND) 22,35 €
Greix sense hidròlisi (Greix brut) 9,80 €
Greix amb hidròlisis àcida prèvia 21,25 €
Midó 21,90 €

 

PINSOS I MATÈRIES PRIMERES

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Humitat 103ºC /matèria seca 7,40 €
Proteïna bruta (PB) 12,40 €
Cendres brutes 7,80 €
Fibra bruta (FB) 12,25 €
Fibra àcid detergent (FAD) 14,45 €
Fibra neutre detergent (FND) 22,35 €
Greix sense hidròlisi (Greix brut) 9,80 €
Greix amb hidròlisis àcida prèvia 21,25 €
Midó 21,90 €

 

 ALTRES PARÀMETRES: AFLATOXINES

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Aflatoxines Totals  (ELISA) (límit de detecció 1 ppb). * 26,52 €
Ensitjats Aflatoxina B1 (presència/Absència) 26,52 €

*En mostres d’ensitjat, només es pot fer aflatoxina total mirant pres/abs o bé anar a buscar les específiques (OCRA, FUMO, Etc). En el cas de fer aflatoxina, si surt positiu, s’ha de confirmar per HPLC. No poden fer per ELISA perquè hi ha interferència. Apart, s’ha de fer l’anàlisi de matèria seca per fer qualsevol d’aquestes anàlisis.

 

(NOTA: per a qualsevol paràmetre que no està a la llista, us podeu posar en contacte amb nosaltres)

Per a qualsevol consulta, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu atencioclient@allic.org