Preus Serveis Llet crua

Home / Preus Serveis Llet crua

ANÀLISI LLET CRUA


ANÀLISI MICROBIOLÒGICA LLET

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Recompte aerobis a 30ºC 7,13 €
Recompte Psicròtrofs a 21ºC 7,95 €
Recompte termòfils a 55ºC 7,95 €
Recompte de Pseudomones 8,72 €
Recompte termoresistents a 30ºC 6,31 €
Recompte termoresistents a 55ºC 6,31 €
Espores butíriques 8,58 €

AFLATOXINES

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Aflatoxina M1 (ELISA) (anàlisi dins programació)* 13,60 €
Aflatoxina M1 (TEST RÀPID) 15,00 €
Aflatoxina M1 (HPLC) 87,60 €
*en cas d’urgència, consulteu preu.