Preus Serveis MAMITIS

Home / Preus Serveis MAMITIS

MAMITIS


MAMITIS DE VACA INDIVIDUAL (QUARTERÓ)

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Identificació microorganisme (VITEK) 13,65 €
Identificació microorganisme (CULTIU) 6,26 €
Mamitis individual + antibiograma (VITEK) 20,90 €
Mamitis individual + antibiograma (VITEK + DISC) 20,90 €
Mamitis individual + antibiograma (DISC) 13,65 €
Presència / Absència Strep. agalactiae 3,95 €
Presència / Absència S. Aureus 4,17 €
Presència / Absència Prototheca 2,70 €
Sense creixement / mostra contaminada 3,89 €

MAMITIS TANC/POOL

PARÀMETRE ANALÍTIC  Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
MAMITIS CULTIU BÀSIC (Coliformes, No Coliformes, Prototheca, Llevats, SCN, SCP, Streptococcus) 8,58 €
MAMITIS CULTIU BÀSIC + LPC (Coliformes, No Colif, Prototheca, Llevats, SCN, SCP, Strept., Termoresistents (LPC)) 9,54 €
MAMITIS PCR 3 PATÒGENS (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Mycoplasma bovis) 29,19 €
MAMITIS PER CULTIU BÀSIC + LPC + PCR 3 PATÒGENS 33,74 €
MAMITIS PCR 16 PATÒGENS 37,93 €