Preus Serveis MAMITIS

Home / Preus Serveis MAMITIS

MAMITIS


MAMITIS DE VACA INDIVIDUAL (QUARTERÓ)

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Identificació microorganisme (VITEK) 12,25 €
Identificació microorganisme (CULTIU) 5,62 €
Mamitis individual + antibiograma (VITEK) 16,86 €
Presència / Absència Strep. agalactiae 3,54 €
Presència / Absència S. Aureus 3,74 €
Presència / Absència Prototheca 2,42 €
Sense creixement / mostra contaminada 3,60 €

MAMITIS TANC/POOL

PARÀMETRE ANALÍTIC  Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
MAMITIS CULTIU BÀSIC (Coliformes, No Coliformes, Prototheca, Llevats, SCN, SCP, Streptococcus) 7,48 €
MAMITIS CULTIU BÀSIC + LPC (Coliformes, No Colif, Prototheca, Llevats, SCN, SCP, Strept., Termoresistents (LPC)) 8,32 €
MAMITIS PCR 3 PATÒGENS (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Mycoplasma bovis) 25,95 €
MAMITIS PER CULTIU BÀSIC + LPC + PCR 3 PATÒGENS 30,00 €
MAMITIS PCR 16 PATÒGENS 33,73 €
MAMITIS MYCOPLASMA BOVIS 21,42 €