Preus Serveis MAMITIS

Home / Preus Serveis MAMITIS

MAMITIS


MAMITIS DE VACA INDIVIDUAL (QUARTERÓ)

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
Identificació microorganisme (VITEK) 12,62 €
Identificació microorganisme (CULTIU) 5,79 €
Mamitis individual + antibiograma (VITEK) 18,41 €
Mamitis individual + antibiograma (DISC) 12,62 €
Presència / Absència Strep. agalactiae 3,65 €
Presència / Absència S. Aureus 3,85 €
Presència / Absència Prototheca 2,50 €
Sense creixement / mostra contaminada 3,71 €

MAMITIS TANC/POOL

PARÀMETRE ANALÍTIC  Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
MAMITIS CULTIU BÀSIC (Coliformes, No Coliformes, Prototheca, Llevats, SCN, SCP, Streptococcus) 7,71 €
MAMITIS CULTIU BÀSIC + LPC (Coliformes, No Colif, Prototheca, Llevats, SCN, SCP, Strept., Termoresistents (LPC)) 8,57 €
MAMITIS PCR 3 PATÒGENS (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Mycoplasma bovis) 26,73 €
MAMITIS PER CULTIU BÀSIC + LPC + PCR 3 PATÒGENS 30,90 €
MAMITIS PCR 16 PATÒGENS 34,74 €
MAMITIS MYCOPLASMA BOVIS 22,06 €