Preus Serveis Sanitat Animal

Home / Preus Serveis Sanitat Animal

SANITAT ANIMAL


LLET CRUA (TANC/POOLS/PATIS)

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
BVD PCR (Detecció del virus) (TANC/POOL 250 vaques) 35,70 €
BDV Ac p80 (Detecció Anticossos) 4,26 €
NEOSPORA (Detecció Anticossos) 6,12 €
IBR (Detecció Anticossos) 6,12 €
IBRgE (Detecció Anticossos) 6,12 €
BRUCEL·LOSI (TANC/POOL 200 vaques) 8,66 €

 

LLET CRUA (INDIVIDUAL)

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
NEOSPORA (Detecció Anticossos) 3,06 €
IBR (Detecció Anticossos) 3,06 €
IBRgE (Detecció Anticossos) 3,06 €
BDV Ac p80 (Detecció Anticossos) 3,06 €

 

ANÀLISI EN CARTÍLAG D’ORELLA

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
BVD PCR lisis (Detecció del virus) – POOL 25 mostres 25,50 €
BVD PCR lisis (Detecció del virus) – INDIVIDUAL  (≤ 10 mostres) 25,50 €
BVD PCR lisis (Detecció del virus) – INDIVIDUAL  (> 10 mostres) 15,30 €
Ag ELISA BVD (Cartílag d’orella individual ≤ 10 mostres) 9,36 €
Ag ELISA BVD (Cartílag d’orella individual > 10 mostres) 7,28 €

 

ANÀLISI EN SANG/SÈRUM

PARÀMETRE ANALÍTIC Preu per Mostra
(IVA no inclòs)
BVD PCR (Detecció del virus) – POOL 20 mostres 27,03 €
Ag ELISA BVD (Sang/sèrum individual ≤ 10 mostres) 9,36 €
Ag ELISA BVD (Sang/sèrum individual > 10 mostres) 7,28 €
Ac NEOSPORA (Sang/sèrum individual <20 mostres) 9,36 €
Ac NEOSPORA (Sang/sèrum individual 20-39 mostres) 8,32 €
Ac NEOSPORA (Sang/sèrum individual >40 mostres) 7,28 €