Anàlisi de producte i estudi de la vida útil. Control ambiental i de superfícies.

Home / Anàlisi de producte i estudi de la vida útil. Control ambiental i de superfícies.

 

Anàlisi de producte i estudi de la vida útil. Control ambiental i de superfícies.

Realització d’anàlisis de diferents paràmetres químics o microbiològics per al compliment de les diferents nomes alimentàries.

Paràmetres microbiològics: Recompte d’aerobis mesòfils, Recompte de coliformes totals i E. coli, Recompte de enterobacteriàcies, Recompte de S. aureus, Recompte de fongs i llevats, Recompte de psicotròfics, Investigació de Salmonel·la, Investigació de Listeria monocytogenes, …

Anàlisis de control ambiental i de superfícies

Anàlisis necessàries per al compliment del Decret de Venda Directa de Llet Crua de Vaca.

Paràmetres químics: Greix, Proteïna, Hidrats de carboni, Extracte sec, Contingut en sal, Cendres, Etiquetatge (valors nutricionals).