Qualitat analítica

Home / Qualitat analítica

 

Qualitat analítica

El laboratori treballa seguint una política de qualitat que es regeix segons els principis fonamentals de:

  • fiabilitat (rigorositat en l’obtenció de resultats)
  • eficiència (servei tècnic amb el menor cost pels industrials i ramaders)
  • transparència (informació diària i exhaustiva a industrials i ramaders)

En la majoria dels casos, per a la obtenció de bons nivells de qualitat dins la diversitat d’activitats que es desenvolupen en les empreses és necessària la realització de mesures sobre el producte. La qualitat d’aquestes mesures depèn, en gran part, de la qualitat global d’un laboratori.

El sistema de qualitat queda definit en el manual de qualitat i en els documents del sistema; i, en ell, s’hi veu implicada tota l’organització.

Per a l’assegurament de la qualitat, el laboratori disposa de sistemes de control, planificats i revisats, basats en una anàlisi estadística, per comprovar la validesa dels resultats dels assaigs i dels calibratges. Aquests controls inclouen, entre d’altres, l’ús habitual de materials de referència i la participació programada i periòdica en exercicis d’intercomparació, tant amb les pròpies indústries transformadores (contrast diari de cisternes, enviament de mostres cegues), com amb la resta de Laboratoris Interprofessionals d’Espanya (assaigs intercomparatius oficials i obligats pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de l’Estat.) i també amb els principals Laboratoris Interprofessionals Europeus (assaigs organitzats per CECALAIT (França); Hüfner (Alemanya).


L’acreditació

L’acreditació és el reconeixement d’un sistema de qualitat dins el qual es realitzen totes les activitats d’una manera uniforme i controlada; d’obligat compliment pels Laboratoris de control oficial d’aliments (Reial Decret 1397/95).

L’acreditació determina la competència tècnica del Laboratori i assegura l’imparcialitat, independència i integritat en la realització dels assaigs. En la norma ISO/IEC 17025 es descriuen els requisits que els laboratoris d’assaig i calibratge han de complir si desitgen demostrar que disposen d’un sistema de gestió de la qualitat, que són tècnicament competents i que són capaços de produir resultats tècnicament vàlids.

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) és l’organisme acreditador que ens avalua mitjançant auditories.


El laboratori està ACREDITAT per ENAC segons la Normativa Europea ISO17025 per la realització d’anàlisi químiques i microbiològiques de llet i productes lactis . (Acreditació nº 222/LE472).

Reconegut i acreditat (nº299) per la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya.

Registrat a la Direcció General de Salut (R6-118-98) de la Generalitat de Catalunya.