Qui som

Home / Qui som

QUI SOM

Amb la constitució de l’Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC) el 26 de gener de 1.988, el Sector Lleter (ramaders i industrials) van signar un acord interprofessional que preveia, entre d’altres objectius, la creació d’un Laboratori Interprofessional Lleter.

D’aquesta manera, el juny de 1.993 va ser inaugurat el Laboratori a unes dependències de l’edifici del Laboratori Agrari de Cabrils. No obstant, la posta en funcionament i la contractació de nou personal no va tenir lloc fins a finals de febrer de 1.994.

Les primeres analítiques eren destinades al control de la qualitat de la llet produïda en les explotacions ramaderes del país. L’any següent es va començar a fer l’anàlisi vaca a vaca.

Actualment, l’activitat del Laboratori també és la de realitzar tota una sèrie de serveis complementaris i  necessaris per la millora de la qualitat de la llet:

  1. Qualitat de la llet en origen: Anàlisis de qualitat de la llet crua dels Tancs/cisternes.
  2. Analítica diferencial: tipus d’àcids grassos (%saturats i %instaurats), Urea, Caseïna, pH.
  3. Anàlisis de control lleter: anàlisis individual de cada vaca. 
  4. Programa de control de mastitis: Anàlisis de mamitis de tanc, patis, Anàlisis de mamitis individual.
  5. Estat sanitari: programes de sanitat animal.
  6. Anàlisis de potabilitat de l’aigua.
  7. Control microbiològic i químic de derivats lactis.
  8. Assessorament en matèria d’higiene i seguretat alimentària.
  9. Formació dels agents del sector làctic (formació en presa de mostres i en la realització dels controls obligatoris tant en l’explotació com en el centre làctic).

OBJECTIU

L’objectiu essencial de l’activitat del Laboratori Interprofessional Lleter consisteix en determinar la qualitat de la llet en origen, arbitrant entre productors i industrials làctics, pel pagament per qualitat segons les indicacions que en cada moment determini la legislació vigent.

Els paràmetres analitzats per determinar la qualitat són els que fixi la interprofessional en cada moment, i poden ser paràmetres obligatoris fixats per la legislació vigent i/o paràmetres higiènic-sanitaris que incideixin en el rendiment de la producció i en la transformació de productes làctics.

El Laboratori Interprofessional genera una rigorosa base de dades tècniques que serveixen com a suport fiable per a les competències pròpies de la interprofessional, i contribueixen a un millor coneixement del sector, podent desenvolupar mesures que permetin promoure la millora de la qualitat de la llet.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

L’Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC), basa la seva principal activitat en la gestió del Laboratori Interprofessional Lleter.

L’ALLIC es regeix per l’Assemblea General que està formada el 50% per representants de les Indústries Làcties de Catalunya i el 50% per representants de les diverses Organitzacions Agràries de Productors de Catalunya.

Aquesta es reuneix de forma ordinària dos cops l’any, i assigna la seva representació a la junta directiva.

Composició de la Junta

President Un representant en alternança entre:
les Indústries Làcties de Catalunya
i les diverses Organitzacions Agràries de Productors de Catalunya
Secretari Un representant del sector
Vocals 6 Representants del sector

 

Àrees bàsiques del laboratori

Gerent i Director Tècnic Sra. Anna Jubert direcciotecnica@allic.org
Unitat Qualitat Sra. Marta Galbany unitatqualitat@allic.org
Dept. Informàtic Sr. Francesc Faurat allic@allic.org
Facturació i comptabilitat administracio@allic.org
Atenció Client atencioclient@allic.org