Programes de Sanitat animal

Home / Programes de Sanitat animal

 

Programes de Sanitat animal

Control de malalties reproductives (IBR, BVD i Neospora caninum) en explotacions de boví lleter:

Les malalties com la IBR (Rinotraqueïtis Infecciosa Bovina), la BVD (Diarrea Vírica Bovina) i la Neosporosis (Neospora caninum)  són malalties que afecten de manera directa o indirecta a la reproducció i, per tant, l’economia i viabilitat de la producció i de l’explotació.

El diagnòstic d’aquestes malalties es pot fer a través de l’analítica individual de la mostra de sèrum i també a través de les mostres de llet individuals de les vaques lactants, així com de l’analítica de la mostra de tanc. L’avantatge de les mostres de llet és que la mostra ja la tenim i, per tant, no és una recollida extra ni causa cap estrès a l’animal.

En tots els casos és important dissenyar un programa de control on el punt de partida és la caracterització de l’estatus de l’explotació (situació “actual” de la granja). En aquesta etapa realitzarem l’analítica a nivell de tanc, que ens permetrà classificar els ramats en baixa o alta prevalença, i l’analítica de les vaques individuals per localitzar els animals positius. Així mateix, també podem conèixer la distribució dels animals seropositius per edats i això ens podrà orientar sobre com s’està transmetent la infecció en aquesta granja. En funció d’aquests resultats inicials es decidirà l’estratègia de control i seguiment de l’analítica. Aquesta consistirà en l’analítica periòdica del tanc de llet per avaluar la tendència i en cas de que aquesta variï  o cada cert temps, fer l’analítica individual o pools de mostres per patis. També s’hauran de controlar els animals de nova lactació, que no han estat analitzats en el primer control i sistemàticament s’haurà de dur el control de l’entrada d’animals (compra (reposició), concursos…).