Antibiòtics: Situació actual i futura

Home / Articles / Antibiòtics: Situació actual i futura

El desenvolupament de resistències bacterianes és un problema a nivell mundial que està prenent molta força en aquests últims anys. Com a conseqüència d’aquest fet i segons les dades aportades pel Centro Europeo  para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), un total de 33.000 persones moren cada any en tota Europa com a conseqüència d’infeccions provocades per bacteris resistents. En aquest sentit Espanya encapçala el segon lloc a la Unió Europea  en el consum d’antibiòtics veterinaris destinats a la sanitat animal.

Document en PDF